Дисертації


п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Шифр дисертації

Рік захисту

Назва роботи

1.

Сорокман Таміла Василівна

14.01.10 - педіатрія

1999

Моніторинг стану здоров’я дітей, які проживають в зоні тривалої дії малих доз радіації внаслідок аварії на ЧАЕС

2.

Гінгуляк Микола Георгійович

14.01.10 - педіатрія

1998

Неспецифічна гіперреактивність дихальних шляхів у дітей шкільного віку з повторними епізодами обструкції бронхів

3.

Швигар Леонід Володимирович

14.01.10 - педіатрія

1996

Антитілозалежна клітинна цитотоксичність лімфоцитів та нейтрофілів крові та циркулюючі імунні   комплекси у дітей, що перехворіли ГРВІ з бронхообструктивним синдромом в зоні екологічного неблагополуччя

4.

Ластівка Ірина Володимирівна

14.01.10 - педіатрія

1996

Захворюваність вихованців дошкільних установ, які проживають і виховуються в умовах впливу несприятливих факторів оточуючого середовища низької інтенсивності

5.

Сокольник Сніжана Василівна

14.01.10 - педіатрія

2004

Клініко-діагностичні критерії формування, особливостей перебігу, оцінка ефективності лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей.

6.

Кроха Наталія Віталіївна

14.01.10 - педіатрія

2003

Стан здоров'я (фізичний, нервово-психічний, статевий розвиток) дітей шкільного віку, які проживають у йододефіцитному регіоні

7.

Боднар Ганна Борисівна

 14.01.10 - педіатрія

2008

Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

 8.

Підвисоцька Наталія Іванівна

 13.00.15 - генетика

 2005

  Прогнозування, клініко-генетична  

  характеристика та шляхи профілактики уроджених вад серцево-судинної системи у дітей

 9.

Паламар Лариса

Георгіївна

 14.01.10 - педіатрія

 2009

 Нейровегетативні та психоемоційні  

 порушення у дітей, хворих на виразкову  хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки  та обгрунтування диференційованої  тактики  лікування

 10.

Куцобіна Наталія

Євгенівна

 14.01.10 - педіатрія

 

 2011

  Удосконалення діагностики та

  прогнозування перебігу гелікобактер-

  асоційованої гастродуоденальної патології  в дітей

 11.

Ризничук Мар'яна Олександрівна

 14.01.10 - педіатрія

2012

  Частота і структура уроджених вад

  розвитку в дітей Чернівецької області та чинники ризику їх формування

 12.

Пісік Уляна Богданівна

  14.01.10 - педіатрія

 2012

  Патогенетичне обґрунтування

  антиоксидантної та вегетотропної терапії при ерозивно-виразковому ураженні   гастродуоденальної ділянки в дітей

 13.

Андрійчук Денис Романович

  14.01.10 - педіатрія

 2013

  Удосконалення діагностики, прогнозування перебігу та лікування  виразкової хвороби в дітей

 14.

Сокольник Сніжана Василівна

 14.01.10 - педіатрія

 2013

  Виразкова хвороба дванадцятипалої  кишки в дітей: клінічно-параклінічні  особливості перебігу та комплексне  лікування з урахуванням поліморфізму генів

 15.

 Хлуновська Людмила Юріївна

 14.01.10 - педіатрія

 2014 

 Предиктори прогнозування перебігу та ефективність лікування виразкової хвороби в дітей

 16. 

 Остапчук Валентина Григорівна

 14.01.10 - педіатрія

 2014

 Удосконалення антигелікобактерної терапії у дітей, хворих на виразкову хворобу, з урахуванням поліморфізму гена інтерлейкіну 1-β


Comments