Інше


Список надрукованих праць

співробітниками кафедри педіатрії та медичної генетики

за 2013-2014 рр.

 

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(друк. арк.)

Автори
Монографії

 

 

 

 

 

 
                                                                     Вітчизняні статті                                                 

1

Етіопатогенез гастриту типу В у дітей

Стаття

Бук. мед. вісник. – 2014. Т. 18, №2(70) – С. 153-156.

4

Т.В. Сорокман,                                 

С.В. Сокольник, 

М.Г. Гінгуляк,

Н.О. Попелюк,

Д.Р. Андрійчук

2.

Сhanges of the nitrogen monoxide concentration in children with peptic ulcer disease

Стаття

Клін. та експерим. патол. – 2013. –             Т. ХIІ, №3(45). –   С. 170-173.

4

T.V.Sorokman,

D.R. Andriichuk,

S.V.Sokolnyk,                      I.D. Shkrobanets

L.Yu. Khlunovska

3.

Syntropy of unclassified complexes of multiple congenital malformations          

Стаття

Клін. та експ. пат. – Т. ХІІІ, № 2 (48), 2014. – С. 32-36.

5

T.M. Boychuk,

T.V. Sorokman,

I.V. Lastivka,

D.R. Andriychuk

4.

Найбільш значимі чинники розвитку виразкової хвороби у дітей

Стаття

Вісник наук. досліджень. – 2014. –  № 2. – С. 29-31.

3

Т.В. Сорокман, 

С.В. Сокольник,

 Д.Р.Андрійчук, 

О.В. Макарова

5.

Випадок пізньої діагностики  фокальної гіпоплазії у дитини

Стаття

Буковинський медичний вісник. – Том 18, №2 (70), 2014. – С.239-241.

3

Н.І.Підвисоцька, І.В.Ластівка,

Л.В.Бойко, І.М.Валігурський

6.

Syntropy of unclassified complexes of multiple congenital malformations

 

Стаття

//  Клінічна та експериментальна патологія. – 2014. - №2 (48). – С.32-36.

5

Т.М.Бойчук

Т.В.Сорокман, 

І.В.Ластівка,

Д.Р.Андрійчук

7.

Два випадки синдрому Сотоса в одній сімї

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2014. -№2 (48). – С.32-36.

5

І.В.Ластівка, Н.І.Підвисоцька, Т.М.Крецу, 

М.І.Костів

8.

Синдром Франчесетті: клінічний випадок

 

Стаття

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2013, Т.ІІІ, - №4 (10). – С.145-147.

3

Колюбакіна О.В., 

Власова О.В.,

Ластівка І.В., 

Балицька Я.А.

9.

Пренатальные факторы риска развития врожденных пороков у новорожденных ранинных районов Черновицкой области

Стаття

Лікарська справа. – 2013. - №5 (1122). – С. 17-21.

5

Пишак В.П.

Ризничук М.А.

10.

Аналіз чинників ризику множинних вад розвитку на прикладі Північної Буковини

Стаття

Клінічна генетика та перинатальна діагностика. – 2013. - №1(2). – С. 128-129

2

Пішак В.П.

Ризничук М.О.

11.

Студентське наукове товариство як перша сходинка до формування творчого потенціалу науковця

Стаття

Медична освіта. – 2014. - №1(61). – С.89-91

3

Пішак В.П.

Кривчанська М.І.

Ризничук М.О.

12.

Використання методу «Ділових ігор» у післядипломній освіті

Стаття

Матеріали Всеук­раїнської навчаль­но-наукової конфе­ренції з міжнарод­ною участю "Досяг­нення і перспективи впровадження кре­дитно-модульної системи організації навчального проце­су у вищих медич­них (фармацевтич­ному) навчальних закладах України», Тернопіль, 15-16 травня 2014 року. – С.543-544.

2

Ризничук М.О.

13.

Труд актуальний та унікальний

Стаття

Інтегративна антропологія. – 2013. – Т.22, №2. – С. 66-68

3

Пишак В.П., 

Ризничук М.А.

14.

Epidemiology of urinary system defects in children of Northern Bukovyna

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2013. -Т.45, №3. – С. 140-142

3

Пишак В.П., 

Ризничук М.А.

15.

Молекулярная эмбриология: на пути каталогизации генов врожденных пороков развития головного мозга

Стаття

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2014. - Т.5, №2. – С. 49-55

7

Пишак В.П., 

Ризничук М.А.

16.

Синдромна характеристика спадкової ендокринної патології

Стаття

Международный эндокринологический журнал. – 2014. –Т.57, №1. – С. 90-96

7

Пішак В.П.

Ризничук М.О.

17.

Постерадикаційний період гелікобактер-асоційованої виразкової хвороби в дітей

Стаття

Здоровье ребенка. – 2014. №1(52). – С. 16-19.

4

С.В. Сокольник, 

Т.В. Сорокман, 

С.О. Сокольник, 

Н.О. Зимагорова

18.

Клінічно-ендоскопічні прояви вразкової хвороби в дітей залежно від інфікованості Helicobacter pylori

Стаття

Здоровье ребенка. – 2014. №3(54). – С. 39-42.

4

Т.В. Сорокман, 

С.В. Сокольник,

 М.Г. Гінгуляк, 

Н.О. Попелюк

19.

Особливості перебігу виразкової хвороби в дітей залежно від генетичної гетерогенності Helicobacter pylori

Стаття

Междунар. ж. педиатрии, акушерства и гинекол. – 2014. – Т. 5, №1. – С. 27-30.

4

С.В. Сокольник,

Т.В. Сорокман, 

С.О. Сокольник

20.

Наукові досягнення та перспективи розвитку кафедри педіатрії та медичної генетики буковинського державного медичного університету (до 70-річного ювілею закладу)

Стаття

Неонатол., хірургія та перинатал. медицина. – 2014. – Т.IV, №2 (12). – С. 20-23.

4

Т.В. Сорокман, 

С.В. Сокольник

21.

Предиктори прогнозування ускладненого перебігу виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в дітей

Стаття

Клін. анат. та опер. хірургія. – 2013. – Т. 12, №4 (46). –   С. 82-87.

6

Т.В. Сорокман, 

С.О. Сокольник, 

С.В. Сокольник, 

В.Г. Остапчук, 

Л.Ю. Хлуновська

22.

Пеекручення та некроз яєчника в дитини з підозрою на ілеоцекальну інвагінацію

Стаття

Клін. анат. та опер. хірургія. – 2013. – Т. 12, №4 (46). –   С. 91-93.

4

С.О. Сокольник, 

Д.В. Боднарук, 

О.Б. Боднар, 

Є.М. Микитинський, 

С.В. Сокольник

23.

Клінічно-психологічні та параклінічні особливості хронічного гастродуоденіту в дітей 

Стаття

Клін. та експерим. патол. – 2014. – Т. ХIІІ, №2(48). – С. 127 – 129.

3

Т.В. Сорокман, 

С.В. Сокольник, 

М.Г. Гінгуляк, 

Н.І. Підвисоцька

24.

Оцінка ефективності різних схем терапії виразкової хвороби в дітей

Стаття

Клін. та експерим. патол. – 2013. – Т. ХIІ, №4(46). – С. 119 – 121.

3

Т.В. Сорокман, 

Л.Ю. Хлуновська, 

С.В. Сокольник, 

С.О. Сокольник

25.

Інфікування Helicobacter pylori та функціональний стан шлунка в дітей

Стаття

Клін. та експерим. патол. – 2013. – Т. ХІІ, №4(46). – С. 95 – 98.

4

В.Г. Остапчук, 

Т.В. Сорокман, 

С.В. Сокольник, 

С.О. Сокольник

26.

Вегетативний гомеостаз у дітей, хворих на ерозивне-виразкове ураження гастродуоденальної ділянки

Стаття

Південноукраїнський мед. наук. ж. – 2013. - №4. – С. 85-88.

4

Т.В. Сорокман, 

С.В. Сокольник, 

Н.І. Підвисоцька, 

Алі А. Нехад

27.

Наукові дослідження як рушійна сила вищої медичної освіти

Стаття

Медична освіта. – 2014. - №1. – С.  107-110.

4

Т.В. Сорокман, 

С.В. Сокольник, 

М.Г. Гінгуляк

28.

Шляхи удосконалення якості освіти у вищому медичному навчальному закладі

Стаття

Медична освіта. – 2014. - №1. – С.  110-113.

4

Т.В. Сорокман, 

С.В. Сокольник, 

Л.В. Швигар

29.

Динаміка вмісту гормону росту в дітей із гіпофізарним нанізмом

Стаття

Сборник докладов Междунар. конф. «Наука и общество: продуктивне пути реакции на современные вызовы (Развитие науки и развитие государства). – 2014. – № 2. – С.108-109.

2

Т.В. Сорокман, 

С.В. Сокольник, 

Л.В. Швигар, 

М.Г. Гінгуляк

30.

Інтерлейкіни, їх генетичний поліморфізм та зв'язок із виразковою хворобою дванадцятипалої кишки

Стаття

Клін. анат. та опер. хірургія. – 2014. – Т. 13, №1 (47). –  С. 94-97.

4

В.Г. Остапчук, 

С.О. Сокольник, 

Т.В. Сорокман,

 Л.В. Швигар

31.

Оцінка-соціально-гігієнічних факторів виникнення уроджених вад нервової системи у дітей

Стаття

БМВ. – 2013. - Т.17, №3.-С.103-105.

4

Т.В. Сорокман

32

Современные гендерно-возрастные особенности течения хронического органического запора у детей

Стаття

Детская хирургия. - 2014. №1. С. 22-26.

 

А.Б. Боднар

33

Особливості мікроструктури товстої кишки у дітей за хронічного запору, спричиненого її вродженою аномалією

Стаття

Клінічна хірургія. - 2014. № 4. С. 30-33.

 

Г.Б. Боднар

34

Динаміка вмісту мікроелементів у цільній крові дітей із хронічною хворобою нирок V д стадії

Стаття

Український журнал нефрології та діалізу. - 2013. - №4(40). С. 33-38.

 

М.Г. Проданчук, 

О.О. Макаров,

Б.С. Шейман,

О.Г. Васильєва, 

Г.Б. Боднар

35

Ультраструктурні зміни товстої кишки при хронічному запорі у дітей зумовленому доліхосигмою

Стаття

Світ медицини та біології  - 2014. - № 2. - С. 100-103.

 

Г. Б. Боднар,

К. С. Волков

36

Клінічна характеристика розвитку компенсаторно-пристосувальних явищ при хронічному органічному запорі у дітей

Стаття

Світ медицини та біології. 2013. №4(41). С.11-14.

 

Г.Б. Боднар

С.В. Мітін

Закордонні статті

1.

Multiparameter Correlation Microscopy of Biological Fluids Polycrystalline Networks

Стаття

Proc. of SPIE. – Vol. 9066. – 2013. – 1Y-1 – 1Y-9.

9

A.V. Dubolazov

Yu.F. Marchuk

O.I. Olar

V.T. Bachinkiy

O.Ya. Vanchuliak

N.V. Pashkovska

D. R. Andriychuk

S.V. Kostiuk

2.

Fourier filtering of linear and circular birefringence in cancer diagnosis

Стаття

Proc. of SPIE. – Vol. 9066. – 2013. – 1Z-1 – 1Z-6.

6

A.O. Karachevtsev

V.A. Ushenko

O.I. Olar

Yu. F. Marchuk

N.V. Pashkovska

D. Andriychuk

3.

Fourier analysis of blood plasma laser images phase maps in the diagnosis of cancer of human organs

Стаття

Proc. of SPIE. – Vol. 9066. – 2013. – 1V-1 – 1V-9.

9

P.O. Angelsky, 

L.Ya. Kushnerik, 

V.T. Bachinkiy, 

O.Ya. Vanchuliak, 

M. Garazdiuk,

N.V. Pashkovska,

D. Andriychuk

4.

Spatial-frequency selection of complex degree of coherence of laser images of blood plasma in diagnostics and differentiation of pathological states of human organism of various pathology

Стаття

Applied optics / Vol 53,          N 10/ 1 April 2014. –         B1-B10.

10

A.G. Ushenko

P.O. Angelsky

M. Sidor

Yu.F. Marchuk

D.R. Andreychuk

N.V. Pashkovskaya

 

5.

Laser polarization-variable autofluorescence of the network of optically anisotropic biological tissues: diagnostics and differentiation of early stages of cancer of cervix uteri

Стаття

Journal of Innovative Optical Health Sciences. – Vol. 7, N 3 (2014). – 1450024-1 – 1450024-10.

10

Yu.O. Ushenko

M.I. Sidor

N.V. Pashkovskaia 

Yu.F. Marchuk

G.D. Koval

D. Andriychuk

6.

Relation between Helicobacter pylori cag A Status and Risk of complications Peptic Ulcer in children

Стаття

E3journal of Medical research. – 2014. – Vol.3(3). http:// www.e3journals.org.

3

S.V. Sokolnyk,

T.V. Sorokman,

S.A. Sokolnyk,

D.R. Andriychuk

7.

Comparative characteristics of different methods for diagnosis of Helicobacter pylori  in children

Стаття

Photon Journal of Pediatics. – 2014. – Vol.107. – P. 200-204.

4

T. Sorokman,

D. Andriychuk,  

S. Sokolnyk,

N. Popeluk

8.

Множественные врож­денные пороки раз­вития: факторы риска и эпидемиологические особенности

Стаття

Materialy IX Mezinarodni Vedecko-prakticka konference “Zpravy vedecke ideje-2013”, Praha, 27 rijna- 05 listopadu 2013 roku. -  C. 69-71

3

Пишак В.П.

Ризничук М.А.

9.

Поєднання очного та дистанційного навчання при викладанні курсів тематичного удосконалення для лікарів-педіатрів

Стаття

Mater. Іnternational csietific-practical conference of teachers and psychologists “Science of future” the 5th of March, 2014, Prague. – P.8-12

5

Ризничук М.О.

Пішак В.П.

10.

Эпидемиологческие особенности и факторы развития гидронефроза  плодов

Стаття

The unity of science. – 2014. – N1. – P. 139-142

4

Ризничук М.А.

Пишак В.П.

 

11.

Клинические особенности течения синдрома Прадера-Вилли

Стаття

Матер. научно-практич. конферен­ции  «Тенденции, наработки, инновации, практика в науке».- 29.04-30.04.14 р. – Люблин. C. 126-130

5

Ризничук М.А.

Пишак В.П.

Крецу Т.Н.

12

Интеграция детей с особыми потребностями в систему образования

Стаття

Матер. Всероссийской научно-практ. конференции с международным участием «Детство, открытое миру».-  25.03-26.03.2014 г. – Омск. – С. 195-197.

3

Ризничук М.А.

Пишак В.П.

13

Предпосылки возникновения мультикистоза почек у детей

Стаття

Матер. научно-практич. конферен­ции «Scientific resources management of countries and regions» 18 Juli 2014 in Copenhagen (Denmark).- С. 199-203

5

Пишак В.П., 

Ризничук М.А.

14

Іnteractive teaching methods pediatricians on a cycle of thematic improvement for pediatric gastroenterology

Стаття

British  Journal of  Education and Science, London, 2014. - № 1. – P. 191-194.

5

S.V. Sokolnyk, T.V. Sorokman, L.V. Shvigar

15

Морфофункциональная характеристика язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у детей

Стаття

Матер. междунар. конгресса «Медицинское образование в условиях глобализации рынка труда», Алматы, 12-13 сентября, 2013 г. – С. 225-229.

5

Т.В. Сорокман, 

С.В. Сокольник, 

Н.Г. Гингуляк, 

 Н.А. Попелюк

16

Unclassified complexes of multiple congenital malformations in children

Стаття

Евразийский Союз учених.-№4.-2014.-С.14-16.

3

Т.В. Сорокман

17

Клинические особенности целиакии в детей

Стаття

Международный  научный інститут EDUCATIO” .-№3.-2014.-С.63-65.

3

Т.В. Сорокман, 

Л.В. Швигар 

В.Г. Остапчук

18

Classifying optical propertiesof surface- and bulk-scattering

biological layers with polarizationsingular states

Стаття

Journal of Innovative Optical Health Sciences. -

Vol. 6, No. 3 - 2013. 1350008-1350018.

10

Y.A. Ushenko, 

G.B. Bodnar,

G. D. Koval

19

Мюлер-матричное картографирование оптически анизотропних флуорофоров биологических тканей в диагностике рака

Стаття

Квантовая электроника. 2014. 44. С.1-6.

5

Ю.А.Ушенко,

М.И.Сидор,

Г.Б.Боднар,

Г.Д.Коваль

20

Роль традиционного рентгенологического исследования в диагностике врожденной патологии толстой кишки

Стаття

Проблемы биологии и медицины. - 2013. №2(73). С.32-35.

4

А.Б. Боднар

Вітчизняні тези

1.

Випадок синдрому Bruck у дитини

Тези

Збірник тез наукових робіт наук.-прак. конф. «Медична наука та практика ХХІ століття» – 7-8 лютого 2014 р. – С. 55-56.

2

І.В. Ластівка,

Д.Р. Андрійчук,         

 Н.А. Скращук

2.

Можливості застосування донаторів монооксиду нітрогену при лікуванні виразкової хвороби в дітей

Тези

Мат. 95 підсумкової наук. конф. професорсько-викладацького складу БДМУ. – 17, 19, 24 лютого 2014 р. – С. 171-172.

2

Д.Р. Андрійчук

3.

Improvement of diagnostics of ulcer disease in children

Тези

Хист. – Випуск 16, 2014. –  С. 228.

1

D. Andriychuk,          

T. Andriychuk

4.

Медико-генетичне консультування при синдром  Мартіна-Белла

Тези

Медичні та фармацевтичні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього»: матер. Між нар. наук.-практ.конф.- Дніпропетровськ, 1-2 листопада 2013 р. – С.48-52

5

Ластівка І.В.

5.

Випадок синдрому Фрейзера у новонародженої дитини

Тези

«Охорона та захист здоровя людини в умовах сьогодення»: матер. Між нар. Наук.-практ.конф. – Київ, 25-26 жовтня 2013 р. –С.44-47.

4

Ластівка І.В.

6.

Випадок  ранньої діагностики синдрому Вільямса-Бойрена у дитини

Тези

Медична наука та медична практика в Україні: проблеми розвитку та взаємодії»: матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса, 8-9 листопада 2013 р. – С.67-69.

3

Ластівка І.В.

7.

Випадок синдрому Вольфа-Хіршхорна у дитини

Тези

Нове у медицині сучасного світу»: матер. Між нар. Наук-практ.конфер. – Львів, 15-16 листопада 2013 р. – с.47-49.

3

Ластівка І.В.

8.

Випадок делеції довгого плеча хромосоми 18 у людини

Тези

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні тенденції у медичних та фармацевтичних науках". – Київ, 27-28 грудня 2013 р. – С.29-32

4

Ластівка І.В.

9.

Випадок діагностики недосконалого остеогенезу у дитини

Тези

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні тенденції у медичних та фармацевтичних науках". – Київ, 27-28 грудня 2013 р. – С.32-35

4

Ластівка І.В.

10.

Випадок пігментної ксеродерми у дитини

Тези

«Світова медицина: сучасні тенденції та фактори ризику»: матер. Між нар. Наук.-практ. Конференції (м.Львів, 28лютого-1 березня 2014 р.): Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2014 р. – С.28-30.

3

Ластівка І.В.

Бойко Л.В.,

Єрошкіна О.В.

11.

Випадок синдрому Рассела-Сильвера у дитини

Тези

 «Здоров’я дитини у сучасному світі: питання медичної науки та практики»: матер. онфере. Наук.-практ. конфер. (м.Одеса, 20-21 червня 2014 р.).

4

Ластівка І.В.

Крецу Т.М.

Антофійчук Т.М.

12.

Випадок атипового перебігу хвороби Вільсона-Коновалова в одній сімї

Тези

«Забезпечення здоров’я нації та здоровя особистості як пріоритетна функція держави»: Матер. Між нар. Наук.-практ. Конференції (м.Одеса, 21-22 лютого 2014 р.)

4

Ластівка І.В.

Зимагорова Н.О.

Парфьонова І.В.

13.

Випадок адрено-генітального синдрому

Тези

«Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ он.»: матер.міжнародної науково-практичної конфер. (м.Одеса, 24-25 січня 2014 р.). – Одеса: ГО «Південна фундація», 2014. – С.70-72.

2

Ластівка  І.В.

Крецу Т.М.

Долженко О.Г.

14.

Клінічне спостереження дітей із синдромом Едвардса

Тези

«Роль та місце медицини у забезпеченні здоровя людини у сучасному суспільстві»: матер. Між нар. Наук.-практ. Конференції (м.Львів, 31 січня – 01 лютого 2014 року): Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2014. – 48-50.

3

Ластівка І.В.

Рідколіс О.Є.

15.

Епідеміологія окремих спадкових захворювань у дітей Чернівецької області

Тези

«Сучасний вимір медичної науки та практики»: матер. Між нар. Науково-практичної конференції (м.Дніпропетровськ, 13-14 червня 2014). – Дніпропетровськ, 2014

3

Ластівка І.В.

Сорокман Т.В.

Антофійчук С.М.

Черевата Н.М.

16.

Випадок синдрому Вruck у дитини

Тези

Медична наука та практика ХХІ століття»: матер. Між нар. Наук.-практ. Конф. (Київ, 7-8 лютого 2014 р. ). – С.55. – 57.

3

Ластівка І.В., 

Андрійчук Д.Р.,

Скращук Н.А.

17.

Фенотипові прояви синдрому Дауна

Тези

«Фенотипові прояви синдрому Дауна»: матер. Міжнар. Наук.-практ.конфренції (м.Львів, 27-28 червня 2014 р.). – Львів, 2014.

3

Ластівка І.В.

Антофійчук С.М.

Черевата Н.М.

18.

Проблеми діагностики та моніторингу рідкісних захворювань

Тези

Медична наука та практика: виклики  і сьогодення: матер. Міжнародної науково-практичної конференції  (Львів, 25-26 липня 2014 р.). – Львів,  2014

3

Ластівка І.В.

Антофійчук С.М.

Черевата Н.М.

19.

Два випадки синдрому Аарськога в одній сімї

Тези

«Медична наука та практика: актуальні питання взаємодії»

4

Ластівка І.В.

Сорокман Т.В.

Валігурський І.М.

20.

Природжені вади розвитку центральної нервової системи серед плодів та новонароджених

Тези

Медична наука та медична практика в Україні: проблеми розвитку та взаємодії

3

Ластівка І.В.

Казимірик О.І., Макаровська С.Є.

21.

Випадок недостатності альфа-1-антитрипсину у дитини

Тези

Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії

5

Ластівка І.В.

Балицька Л.Ф.

Шевчук Н.М.

22.

Цитокіновий профіль у дітей із виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки.

Тези

Матер. 95-ї підсумкової наукової конференції пррофесорсько-викладацького персоналу БДМУ, 17, 19, 24 лютого 2014р. матер.: – Чернівці, 2014. – С.

1

Остапчук В.Г.

23.

Особливості перебігу цукрового діабету 1-го типу в дітей Чернівецької області

Тези

Матеріали кон­ференції «Актуальні питання клінічної ендокринології, імунології та алер­гології» Чернівці, 24-25 жовтня, 2013 року // Міжнарод­ний ендокрино­логічний журнал. - №6(54).- 2013. –С. 106-107

2

Крецу Т.М.

Ризничук М.О.

Дмитрук В.П.

Костів М.І.

24.

Участие генетических факторов  в генезе врожденных пороков почек

Тези

Матеріали I Націо­нального конгресу  "Рідкісні хвороби та вроджені вади розвитку  як важ­лива медична та соціальна проблема  XXI століття: діаг­ностика, лікування, профілактика",  Харків, 19-22 листопада, 2013 року. – С. 107-108

2

Пишак В.П.

Ризничук М.А.

25.

Гіпоталамічний синдром пубертатного віку, як предиктор метаболічного синдрому дорослих

Тези

Матеріали 74 Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з міжнародною участю, присвяченої Дню науки «Сучасні аспекти медицини і фармації-2014», Запоріжжя, 15-16 травня 2014 року. – С. 88.

1

Карпенко Ю.Г.

Ризничук М.О.

26.

Характеристика чинників ризику уроджених вад сечової системи

Тези

Матеріали 95-ї під­сумкової наукової конференції профе­сорсько-викладаць­кого персоналу Бу­ковинського дер­жавного медичного університету (присвячена 70-річчю БДМУ). - Чернівці, 17, 19, 24 лютого 2014 року. – С.172-173

2

Ризничук М.О.

27.

Чинники ризику розвитку уроджених вад нирок у новонароджених

Тези

Матеріали XV конгресу СФУЛТ (присвяченого 70-річчю БДМУ). - Чернівці, 16-18 жовтня 2014 року. – С.303

1

Ризничук М.О.

28.

Впровадження кейс-методу в навчальний процес медичного вищого навчального закладу

Тези

Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології (присвячена 70-річчю БДМУ))» (23 квітня 2014 року, м.Чернівці).- С.159-160

2

Ризничук М.О.,

Бачук-Понич Н.В.

29.

Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології (присвячена 70-річчю БДМУ))

Тези

Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології (присвячена 70-річчю БДМУ))» (23 квітня 2014 року, м.Чернівці).- С.21

1

Бачук-Понич Н.В., 

Ризничук М.О.

30.

Уроджений гіпотиреоз у дітей Чернівецької області

Тези

Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання тиреоїдології», Чернівці. - 9-10 червня 2014 р. – С. 64-65

2

Ризничук М.О.,

Крецу Т.М.,

Дмитрук В.П.,

Костів М.І.

31.

Епідеміологія вузлового зобу в дітей Чернівецької області

Тези

Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання тиреоїдології», Чернівці. - 9-10 червня 2014 р. – С. 62-64

3

Ризничук М.О.,

Крецу Т.М.,

Дмитрук В.П.,

Костів М.І.

32.

Клінічні особливості перебігу виразкової хвороби в дітей залежно від інфікування різними штамами Helicobacter pylori

Тези

Матеріали 95-ї підсумкової наук. конф. проф.-виклад. персоналу Буковинського державного медичного університету. – м. Чернівці, 17, 19, 24 лютого 2014 р. – С. 191.

1

Л.Ю. Хлуновська

33.

Комплексне диференційоване лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в дітей залежно від фенотипу захворювання

Тези

95-а підсумк. наук. конф. проф.-викл. персоналу БДМУ, 17, 19, 24 лютого 2013 р.: матер. – Чернівці, 2014. – С. 188-189.

2

С.В. Сокольник, 

Т.В. Сорокман

34.

Окислювальний стрес та антиоксидантний захист у дітей із ерозивно-виразковими ураженнями гастродуоденальної ділянки

Тези

Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією: Наук.-практ. конф. лікарів-педіатрів з міжнарод. уч., 21 березня 2013 р.: матер. – Харків, 2014. – С. 238-239.

2

Т.В. Сорокман, 

С.В. Сокольник, 

Н.І. Підвисоцька, 

В.Г. Остапчук

35.

Етіологічні фактори затримки росту у дітей

Тези

Збірник тез міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку медичної науки та медичної практики», 20-21 грудня, 2013 р.: матер.: - Львів. - С.62-64.

3

Т.В. Сорокман, 

С.В. Сокольник, 

Н.І. Підвисоцька, 

Л.В. Швигар

36.

Епідеміологія целіакіїв популяції дітей Чернівецької області

Тези

Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини ХХІ ст., 24-25 січня 2014 р.: матер. – Одеса. – 2014. – С.93-95.

3

Т.В. Сорокман, 

С.В. Сокольник, 

О.-М. В. Попелюк

37.

Сокольник С.В.Планування і прогнозування курсів тематичного удосконалення на кафедрі педіатрії та медичної генетики

Тези

Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології»: Матер. навч.-метод. конф., 2014 р.: матер.: - Чернівці. – С. 253-254.

2

С.В. Сокольник,

 Т.В. Сорокман

38.

Сорокман Т.В. Необхідність у безперервній освіті фахівців медичної галузі

Тези

Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології»: Матер. навч.-метод. конф., 2014 р.: матер.: - Чернівці. – С. 254-255.

2

Т.В. Сорокман, 

С.В. Сокольник

39.

Фактори ризику, що призводять до гомоцистинурії

Тези

Рідкісні хвороби та вроджені вади розвитку як важлива медична та соціальна проблема ХХІ століття: діагностика, лікування, профілактика: Матер. Наук.-практ. Конф., 19-22 листопада 2013.: матер.: - Харків, 2013. – / Додаток до ж. «Клінічна генетика і перинатальна діагностика»  – 2013. - №1. – С. 110.

1

Т.В. Сорокман,

 Н.І. Підвисоцька,

 М.І. Поліщук,

 О.-М. В. Попелюк

40.

Вплив цинку на ріст дитини із гіпофізарним нанізмом

Тези

Медичні і фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: Матер. іж нар. Наук.-практ. Конф., 13-14 грудня 2013.: матер.: - Одеса, 2013. – С. 75-78.

4

Т.В. Сорокман, 

Н.І. Підвисоцька, 

М.Г. Гінгуляк

41.

Factors in the development of peptic ulcer in children

Тези

Зб. між нар.конференціїї «Деполітизація наукового пошуку як основного принципу наукової взаємодії.-28 червня, 2014, м. Київ.-с.92.

1

Т.В. Сорокман

42.

Групи ризику патології гастродуоденальної ділянки в дітей

Тези

Медична наука та практика: виклики і сьогодення.- 25-26 липня, 2014, Львів.-С.54-59.

7

Т.В. Сорокман, 

 Л.В.Швигар

43.

Congenital cardiovascular defects in children

Тези

Медична наука та практика: виклики і сьогодення. - 25-26 липня, 2014, Львів.-С59-63.

 

T. Sorokman

I Slobodjan

44.

Концентрація інтерлейкінів у крові дітей, хворих на виразкову хворобу, залежно від розмірів виразки в дванадцятипалій кишці

 

Тези

Матер. ХV конгресу СФУЛТ

16-18.10. 2014р. – матер.:

Чернівці – Київ – Чікаго. 2014. – С.

2

Т.В.Сорокман, В.Г.Остапчук

45.

Порівняльна характеристика різних методів визначення гіперреактивності бронхів у дітей

Тези

Матер. ХV конгресу СФУЛТ

16-18.10. 2014р. – матер.:

Чернівці – Київ – Чікаго. 2014. – С.

2

М.Г. Гінгуляк

Л.В. Швигар

46.

Порушення функціонального стану товстої кишки у дітей на сучасному етапі

 

Тези

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

«Медицина та практика: актуальніпитання» м.Вінниця

6-7 грудня 2013 р. - С. 10-13.

2

Г.Б. Боднар

47

Якісний та кількісний склад мікрофлори вмісту порожнини товстої кишки у дітей із вродженою анатомічної патологією товстої кишки  

Тези

Матер. 95-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету м.Чернівці, 2014. – С.   174

1

Г.Б. Боднар

 

Закордонні тези

1.

Complex treatment of erosive and ulcerative gastroduodenal pathology in children

Тези

Всероссийской научно-практ. конф. с междунар. участием «Актуальные вопросы медицинской науки». – г. Ярославль, 24-25 апреля 2014 г.– С. 228.

1

Khlunovskaya L.Y.

2.

Interleukin-8 gene cluster polymorphisms and cagA-positive Helicobacter pylori strains increase the risk of complications of duodenal ulcer in children

Тези

Collection of Scientific Papers (VI Latvian gastroenterology Congress with International participation).– 2013. –P. 51.

1

S.V. Sokolnyk

T.V. Sorokman

S.O.Sokolnyk

Патенти

1.

Неінвазивний спосіб діагностики стадії виразкової хвороби в дітей

 

Патент

Пат. №92391 UA МПК G01N33/493 A61B10/00. – №u 201403139; заявл. 28.03.2014; опубл. 11.08.2014, Бюл. №15.

 

Т.В. Сорокман, 

С.В. Сокольник, 

Л.Ю. Хлуновська

.

 

2.

Удосконалення лікування виразкової хвороби в дітей

Патент

Пат. №993210 UA МПК C13K 5/00 C12N9/08, A61P 1/04. – №u u201403140; заявл. 28.03.2014; опубл. 25.09.2014, Бюл. №18.

 

Т.В. Сорокман, 

С.В. Сокольник, 

С.О. Сокольник, 

Л.В. Швигар

3

Спосіб деполяризаційної діагностики доліхосигми

 

Патент

Пат. № 91657 UA МПК G01N 33/00, A61B5/007.

 

О.Г. Ушенко

Г.Б. Боднар

В.О. Савіч

Ю.О. Ушенко

4

Спосіб поляризаційно-кореляційної діагностики доліхосигми

G01N 33/00, A61B 5/00

Патент

Пат. №88763 UA МПК G01N 33/00, A61B 5/00.

 

О.Г. Ушенко

Г.Б. Боднар

В.О. Савіч

Ю.О. Ушенко

Інформаційні листи

1.

Спосіб лікування виразкової хвороби в дітей

 

Інформаційний лист. – 2013. – Вип.38. - № 26/38/13.

 

Т.В. Сорокман, 

С.В. Сокольник, 

В.Г. Остапчук,  

М.Г. Гінгуляк

2.

Спосіб прогнозування перебігу виразкової хвороби в дітей

 

Інформаційний лист. – 2013. – Вип.38. - № 27/38/13.

 

Т.В. Сорокман,

С.В. Сокольник,

Л.Ю. Хлуновська, 

Л.В. Швигар

 

Нововведення

 

1.

Спосіб лікування виразкової хвороби в дітей

 

Реєстр галузевих нововведень. – 2013. – Вип.38. - № 26/38/13.

 

Т.В. Сорокман, 

С.В. Сокольник, 

В.Г. Остапчук,  

М.Г. Гінгуляк

2.

Спосіб прогнозування перебігу виразкової хвороби в дітей

 

Реєстр галузевих нововведень. – 2013. – Вип.38. - № 27/38/13.

 

Т.В. Сорокман, 

С.В. Сокольник, 

Л.Ю. Хлуновська, 

Л.В. Швигар

Методичні рекомендації

 

 

 

 

 

 

 

Comments