Автореферати

Сорокман Таміла Василівна

Научный руководитель:                

доктор медицинских наук, профессор НАБУХОТНЫЙ Терентий Киррилович, Запорожский медицинский институт, заведующий кафедрой педиатрии

 Официальные оппоненты:

доктор медицинских наук, профессор ОТТ Валентина Дмитриевна, Киевский НИИ педиатрии, акушерства и гинекологии, заведующая отделением физиологии и патологии  детей  раннего возраста

 доктор медицинских наук, профессор ТКАЧЕНКО Светлана Кузминична, Львовский госсударственный медицинский университет, заведующая кафедрой госпитальной педиатрии

Ведущее учреждение: НИИ педиатрии Российской АМН.

 

Науковий консультант:

доктор медичних  наук, професор НАБУХОТНИЙ Терентій Кирилович, Українська військово-медична академія, МО України

(м. Київ), професор кафедри військової загальної практики -  сімейної медицини (дитячі хвороби).

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор МАЙДАННИК Віталій Григорович, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України (м. Київ), завідувач кафедри  педіатрії № 4;

доктор медичних наук, професор СТЕПАНОВА Євгенія Іванівна, Інститут клінічної радіології Наукового Центру радіаційної медицини АМН України, керівник відділу радіаційного ризику дітей

доктор медичних наук, професор БЕРЕЖНИЙ В’ячеслав  Володимирович, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії №2.

Провідна  установа:

Харківський НДІ охорони здоров’я дітей  та підлітків МОЗ України, відділення педіатрії, м. Харків.

Гінгуляк Микола Георгійович


Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор БЕЗРУКОВ Леонід Олексійович, Буковинська державна медичнна академія, завідувач кафедри дитячих хвороб №1

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор МОЗАЛЕВСЬКИЙ  Анатолій Феодосійович, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, завідувач відділення захворювань органів дихання

доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України ЧЕРНУШЕНКО Катерина Федорівна, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, завідуюча лабораторії імунології

Провідна установа:

Національний медичний університет ім. академіка О.О. Богомольця, кафедра педіатрії №4

Ластівка Ірина Володимирівна

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор БЕЗРУКОВ Леонід Олексійович,   Буковинська державна медична академія, завідувач кафедри дитячих хвороб №1

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор НЕДЕЛЬКО В.П. завідувач відділення наукових проблем охорони здоров’я матері і дитини НДІ ПАГ НАМН України

доктор медичних  наук, професор Чернишов Віктор Павлович,  завідувач лабораторії імунології Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН України.

Провідна установа:

Київська медична академія ім. П.Л. Шупика.

Швигар Леонід Володимирович

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Безруков Леонід Олексійович, Буковинська державна медична академія, завідувач кафедри дитячих хвороб №1.

Офіційні опоненти:

доктор  медичних  наук,  професор Мощич Петро Степанович, завідувач кафедри педіатрії №3 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, академік Академії наук вищої школи України.

доктор медичних  наук, професор Чернишов Віктор Павлович,  завідувач лабораторії імунології Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН України.

Провідна установа:

Київська медична академія ім. П.Л. Шупика.

Сокольник Сніжана Василівна


Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор СОРОКМАН Таміла Василівна, Буковинська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри факультетської педіатрії та медичної генетики.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор БАБІЙ Ігор Леонідович, Одеський державний медичний університет МОЗ України, м. Одеса, завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб

доктор медичних наук, професор ГНАТЕЙКО Олег Зіновійович, заслужений діяч науки і техніки України, Державна установа «Інститут спадкової патології НАМН України, директор інституту, м. Львів, Львівський національний медичний університет ім. Данила галицького МОЗ України, завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб

Провідна установа: Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України, м. Київ, відділення гастроентерології та нутріциології

Науковий консультант:

доктор медичних наук, професор СОРОКМАН Таміла Василівна, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, м. Чернівці, завідувач кафедри педіатрії та медичної генетики.Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор ШАДРІН Олег Геннадійович, Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, завідувач відділення проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку

доктор медичних наук, професор ГНАТЕЙКО Олег Зіновійович, заслужений діяч науки і техніки України, Державна установа «Інститут спадкової патології НАМН України, директор інституту, м. Львів, Львівський національний медичний університет ім. Данила галицького МОЗ України, завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб

доктор медичних наук, професор ЛУКАШУК Віктор Дмитрович, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ, завідувач кафедри педіатрії №5

Боднар Ганна Борисівна

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор СОРОКМАН Таміла Василівна, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії та медичної генетики.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор ГНАТЕЙКО Олег Зіновійович, Інститут спадкової патології АМН України, директор.

доктор медичних наук, професор ВОЛОСЯНКО Андрій Богданович, Івано-Франківський державний медичний університет, завідувач кафедри дитячих хвороб №1

Підвисоцька Наталія Іванівна

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор СОРОКМАН Таміла Василівна, Буковинська державна медична акдемія МОЗ України, завідувач кафедри факультетської педіатрії та медичної генетики.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор КРИВИЧ Ірина Пантелеївна, провідний науковий співробітник лабораторії генетичного моніторингу Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України, м. Київ

доктор медичних наук, професор СТЕПАНОВА Євгенія Іванівна, завідувач відділу радіаційної педіатрії, вродженої та спадкової патології Інституту клінічної радіології наукового центру радіаційної медицини АМН України, м. Київ

Ризничук Мар'яна Олександрівна

Науковий керівник:

чл.-кор. НАПН України, доктор медичних наук, професор ПІШАК Василь Павлович, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор КОЛОСКОВА Олена Костянтинівна, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

доктор медичних наук, професор ШУНЬКО Єлизавета Євгенівна, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри неонатології

Андрійчук Денис Романович

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор СОРОКМАН Таміла Василівна, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії та медичної генетики.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор ВОЛОСЯНКО Андрій Богданович, Івано-Франківський державний медичний університет, завідувач кафедри педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб

доктор медичних наук, професор ДУДНІК Вероніка Михайлівна, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, завідувач кафедри педіатрії № 2