Навчальний процес

ВІТАЄМО ВАС ІЗ ПОЧАТКОМ ВЕСНЯНОГО СЕМЕСТРУ 2022/23 РОКУ!

Кафедра педіатрії та медичної генетики  перейшла на навчання за кредитно-модульною системою у 2008-2009 навчальному році.

На нашій кафедрі Ви вичите і здасте МОДУЛЬ I  з педіатрії:  "Найбільш поширені соматичні та ендокринні захворювання в дітей" на 4 курсі 

Бали нараховуються студентам за відвідування  семінарських занять, активність назаняттях, виконання домашніх завдань і самостійну роботу. В кінці семестру (навчальногороку) вираховується відсоток виконання навчального плану. Оцінка виставляється у вигляді цифри і букви. 

При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали:

«5» — 9 балів,

«4» — 7,5 балів,

«3» — 5,5 бали, 

«2» —0 балів.

За написання історії хвороби присвоюються такі бали:

«5» —9 балів,

«4» — 7,5 балів,

«3» — 5,5 бали,

«2» —  0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю за умови виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 70 балів:  56 балів під час практичних занять (4 х 14) та 14 балів за написання історії хвороби.

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 з 80 балів. 

 

Отримані бали конвертуються таким чином:

На нашій кафедрі Ви вивчите і здасте МОДУЛЬ "Спадкові хвороби та уроджені вади розвитку, їх діагностика та медико-генетичне консультування"  на 4 курсі