НДР кафедри

«ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ, ІМУНОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ У ДІТЕЙ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ»

(строки виконання 2006-2010 рр.)

Керівник — проф. Сорокман Т.В.

Відповідальний виконавець — доц. Сокольник С.В.

Співвиконавці: доц. Гінгуляк М.Г., доц. Ластівка І.В., доц. Швигар Л.В., доц. Боднар Г.Б., ас. Ризничук М.О., ас. Підвисоцька Н.І., асп. Куцобіна Н.Є., Петрова У.Б., Андрійчук Д.Р.

Резюме. Встановлено основні типи сімейної обтяженості по виразковій хворобі (ВХ) та їх залежність від статі. Розрахований коефіцієнт успадкування схильності до ВХ залежно від типу сімейної обтяженості. Показано відмінності частоти ВХ шлунка та дванадцятипалої кишки серед родичів здорових і хворих пробандів, залежність локалізації виразки від віку пробандів, незалежне успадкування ВХ шлунка та ВХ дванадцятипалої кишки. Встановлено особливості клініки, перебігу, функціонального стану шлунка, локалізації виразки у хворих на ВХ дітей з різними типами спадкової обтяженості у родоводі. Визначені основні клініко-діагностичні критерії формування гастродуоденальної патології в дітей.

Раннє прогнозування ймовірності розвитку гастродуоденальної па-тології в дітей, сучасна своєчасна діагностика захворювання, адекватна терапія залежно від основних чинників розвитку патології знизять захворюваність дітей, а у випадку розвитку патології – зменшать тривалість ліжко-днів.

 

«ПРОГНОЗУВАННЯ, КЛІНІЧНО-ГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ УРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ В ДІТЕЙ»

(строки виконання 2008-2010 рр.)

Керівник — проф. Сорокман Т.В.

Відповідальний виконавець — ас. Підвисоцька Н.І.

Співвиконавці: доц. Гінгуляк М.Г., доц. Ластівка І.В., доц. Швигар Л.В., доц. Боднар Г.Б., доц. Сокольник С.В., ас. Ризничук М.О., Томаш Л.М.

Резюме. На основі запланованих досліджень за допомогою сучасних методів дослідження вперше описані географічні особливості поширеності, частоти та структури уроджених вад розвитку в дітей Чернівецької області, виділено найбільш суттєві чинники ризику та розрахований ризик розвитку уроджених аномалій, описана клінічно-генетична, цитогенетична, патологоанатомічна характеристики даної патології.

Розроблено схему раціонального обстеження дітей з вадами, удосконалено критерії ранньої діагностики та обгрунтовано нові підходи до профілактики уроджених вад розвитку.

Виконання проекту зумовить створення моніторингових систем для оцінки чинників ризику виникнення уроджених вад розвитку, розробку та впровадження системи заходів, спрямованих на вдосконалення їх діагностики та  первинного обліку.

 

«ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГЕЛІКОБАКТЕР-АСОЦІЙОВАНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ДІТЕЙ»

(строки виконання 2011-2015 рр.)

Керівник — проф. Сорокман Т.В.

Відповідальний виконавець — доц. Сокольник С.В.

Співвиконавці: доц. Гінгуляк М.Г., доц. Ластівка І.В., доц. Швигар Л.В., доц. Боднар Г.Б., ас. Ризничук М.О., асп. Куцобіна Н.Є., Петрова У.Б., Андрійчук Д.Р.,  Хлуновська  Л.Ю., Остапчук В.Г.

Резюме. Отримані результати дослідження дадуть можливість виділити ранні клінічно-ендоскопічні критерії діагностики, запропонувати алгоритм раціонального обстеження дітей з гастродуоденальною патологією та обґрунтувати необхідність первинної профілактики даної патології.

Рання діагностика, лікування і профілактика поєднаної патології шлунково-кишкового тракту та щитоподібної залози у дітей

(строки виконання 2016-2020 рр.)

Керівник — проф. Сокольник С.В.

Відповідальний виконавець — асист. Хлуновська Л.Ю.

Співвиконавці: проф. Сорокман Т.В., доц. Гінгуляк М.Г., доц. Ластівка І.В., доц. Швигар Л.В., доц. Боднар Г.Б., ас. Ризничук М.О., Андрійчук Д.Р.,  Хлуновська  Л.Ю., Остапчук В.Г.

Резюме. Отримані результати дослідження дадуть можливість виділити ранні клінічно-ендоскопічні критерії діагностики, запропонувати алгоритм раціонального обстеження дітей з гастродуоденальною патологією та обґрунтувати необхідність первинної профілактики даної патології.